1. Pick one exercise on your desired level. Pick zoezi moja katika ngazi yako taka.

  1. Follow the instructions on the page in the middle. Do the exercises you want. The best exercises are the listening and questions after it. Fuata maagizo kwenye ukurasa katika kati. Kufanya mazoezi unataka. mazoezi bora ni kusikiliza na maswali baada yake.

Press the picture to play! Vyombo vya habari picha kucheza!